Đối tác
Quảng cáo4quảng cáo trái 2Quảng cáo trái 4quảng cáo 4quảng cáo 5quảng cáo 6Thiết kế nội thất văn phòngquảng cáo 7quảng cáo 8quảng cáo 9quảng cáo 10quảng cáo 11quảng cáo 12
Quảng cáo
Quảng cáo1Quảng cáo2Quảng cáo 3
Pháp luật

Cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian trong công tác đăng ký và trả con dấu cho doanh nghiệp

Cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian trong công tác đăng ký và trả con dấu cho doanh nghiệp
Con dấu xuất hiện rất sớm trong lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo tài liệu nghiên cứu lịch sử cho thấy con dấu ở nước ta đã có từ khoảng năm 257 đến 147 trước Công nguyên, trong các triều đại phong kiến và cho đến ngày nay. Con dấu được đóng lên chữ ký của người có thẩm quyền trong mỗi văn bản ban hành nhằm đảm bảo sự chính xác, thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý của văn bản đó trước pháp luật. Vì vậy, con dấu là một công cụ quan trọng để quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Con dấu xuất hiện rất sớm trong lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo tài liệu nghiên cứu lịch sử cho thấy con dấu ở nước ta đã có từ khoảng năm 257 đến 147 trước Công nguyên, trong các triều đại phong kiến và cho đến ngày nay. Con dấu được đóng lên chữ ký của người có thẩm quyền trong mỗi văn bản ban hành nhằm đảm bảo sự chính xác, thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý của văn bản đó trước pháp luật. Vì vậy, con dấu là một công cụ quan trọng để quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. 

Về pháp lý, con dấu đóng lên văn bản là khẳng định tính chính xác và giá trị pháp lý của văn bản; đồng thời con dấu được quản lý và sử dụng hợp pháp cũng là công cụ để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và những kẻ làm ăn phi pháp (như làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức). Vì vậy, để quản lý con dấu, từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta đã quản lý (bằng các văn bản quy phạm pháp luật) cho phép cơ quan Công an cấp “Giấy phép khắc dấu” và “Đăng ký mẫu dấu”. Cụ thể, để hợp nhất các văn bản quy định về quản lý, sử dụng con dấu từ sau hòa bình lập lại (năm 1954), nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội thống nhất và nền nếp, ngày 17/3/1966 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 56/CP “quy định việc quản lý sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội”. Cùng với sự phát triển của chính trị, kinh tế và xã hội, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 01/9/1976 đã ban hành Quyết định số 157/HĐBT và ngày 19/7/1989 ban hành Quyết định số 90/HĐBT bổ sung Nghị định số 56/CP “về việc quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ và tổ chức xã hội”. Trong các văn bản đó Chính phủ đều quy định “Con dấu khắc xong phải được đăng ký tại cơ quan Công an trước khi sử dụng”. Để đảm bảo tính minh bạch và tránh việc “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, từ trước đến nay cơ quan Công an không làm nhiệm vụ khắc dấu (trừ trường hợp có quy định riêng), mà do các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được kinh doanh nghề “khắc dấu” đảm nhận. 
 

 

 

Cơ quan Công an trả dấu và “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu” nhanh gọn  

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - năm 1986 đã đề ra những mục tiêu và giải pháp đổi mới về kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự và đối ngoại, trong đó đặc biệt là đổi mới tư duy về kinh tế, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để góp phần vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sau quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 62/CP ngày 22/9/1993 và Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu; căn cứ vào Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ “về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp”, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó có cải cách hành chính bằng việc “Bãi bỏ Giấy phép khắc dấu doanh nghiệp”; phối hợp với các Bộ Kế hoạch&Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT ngày 29/7/2008 “Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”. Theo đó: Cơ quan Công an đã bãi bỏ “Giấy phép khắc dấu” đối với: Doanh nghiệp được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (sau đây gọi chung là Giấy đăng ký kinh doanh). Cơ quan Công an có trách nhiệm cung cấp mẫu con dấu của doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất con dấu theo quy định; thông báo công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở làm nghề khắc dấu đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để doanh nghiệp chủ động lựa chọn liên hệ. Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói trên, thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trực tiếp đến cơ sở làm nghề khắc dấu để liên hệ làm con dấu cho doanh nghiệp (trừ 3 trường hợp: Khắc lại con dấu do bị mất, khắc đổi con dấu do bị biến dạng và khắc thêm con dấu thứ hai). Mặc dù trong những trường hợp không phải cấp Giấy phép khắc dấu cho doanh nghiệp, nhưng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, nhất là trong những trường hợp con dấu của doanh nghiệp bị làm giả, gây nhiều thiệt hại, thì Nghị định của Chính phủ, cũng quy định: “Các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không phải cấp giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng ký mẫu dấu tại cơ quan Công an trước khi sử dụng”. Vì vậy, con dấu của doanh nghiệp sau khi được cơ sở sản xuất làm xong sẽ chuyển cho cơ quan Công an để kiểm tra, làm thủ tục đăng ký và cấp “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu”. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu của doanh nghiệp chuyển đến, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký, trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp hoạt động.

 

Việc thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian trả dấu cho doanh nghiệp của cơ quan Công an trong thời gian qua đã được các ngành, các cấp đánh giá cao. Đặc biệt, trong những năm gần đây lực lượng Công an đã trang bị nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác đăng ký, quản lý con dấu; cùng với đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tinh thần, thái độ tiếp dân, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an ngày được nâng lên không ngừng; thời gian đăng ký, trả dấu cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã rút ngắn tối đa (có thể chỉ trong 1 ngày).

 

Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Chính phủ, hiện nay Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan gấp rút soạn thảo Nghị định mới nhằm thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ - CP và Nghị định số 31/2009/NĐ - CP, theo tinh thần cải cách triệt để thủ tục khắc dấu, đăng ký, quản lý và trả con dấu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức nói chung và với doanh nghiệp nói riêng; đồng thời vẫn đáp ứng tốt cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm ./.  

^