Đối tác
Quảng cáo4quảng cáo trái 2Quảng cáo trái 4quảng cáo 4quảng cáo 5quảng cáo 6Thiết kế nội thất văn phòngquảng cáo 7quảng cáo 8quảng cáo 9quảng cáo 10quảng cáo 11quảng cáo 12
Quảng cáo
Quảng cáo1Quảng cáo2Quảng cáo 3
Pháp luật

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo TTATXH kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo TTATXH kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo TTATXH kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang hướng về Điện Biên, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tốt TTATXH phục vụ các hoạt động  kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH về đảm bảo TTATXH các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã có văn bản chỉ đạo hệ nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tập trung vào các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, làm tốt công tác nắm tình hình; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như: quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý VK, VLN, CCHT; quản lý đối tượng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT…đồng thời thành lập đoàn công tác của Cục trực tiếp đi kiểm tra công tác triển khai các kế hoạch, phương án, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ đảm bảo TTXTXH các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Công an tỉnh Điện Biên và Sơn La

       Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH vận động nhân dân thu hồi vũ khí

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên và một số tỉnh lân cận đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, điện chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, phương án, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, đảm bảo an toàn các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

 
 
^