Đối tác
Quảng cáo4quảng cáo trái 2Quảng cáo trái 4quảng cáo 4quảng cáo 5quảng cáo 6Thiết kế nội thất văn phòngquảng cáo 7quảng cáo 8quảng cáo 9quảng cáo 10quảng cáo 11quảng cáo 12
Quảng cáo
Quảng cáo1Quảng cáo2Quảng cáo 3
Nội quy công ty

 

             CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  HOÀNG PHI LONG HÀ NỘI                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2012

NỘI QUY CÔNG TY

            Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Long Hà Nội.

Căn cứ cuộc họp công ty ngày 14 tháng 09 năm 2012. Giám đốc quyết định ban hành nội quy thực hiện trong toàn công ty như sau:

      I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÔNG TY

      1. Đi làm đúng giờ

      2. Làm việc nghiêm túc: Chỉ được đi lại trong phạm vi làm việc, không được vào các khu vực làm việc dành cho cán bộ chức năng                  như: Phòng tài chính – kế toán hoặc những nơi bảo quản tài sản khi không có phận sự hay công việc cần thiết.

      3. Trong quan hệ giao tiếp phải giữu thái độ tôn trọng cấp trên, đồng nghiệp, hòa nhã và lịch sự với khách hàng. Khi giải quyết công               việc phải dựa trên lợi ích chung của Công ty với thái độ xây dựng, luôn thể hiện là người có văn hóa, giữ uy tín công ty.

      4. Đối với các bộ phận, đơn vị khi làm việc được cấp đồng phục phải mặc theo đúng quy định.

       5. Việc tiếp khách đến Công ty liên hệ công việc hay giải quyết yêu cầu của khách hàng được tiến hành tại phòng khách của Công ty.                    Nghiêm cấm việc tự tiện đưa khách lên phòng làm việc mà không được sự cho phép của người có thẩm quyền.

       6. Trong giờ làm việc nghiêm cấm cán bộ nhân viên Công ty sửa dụng bia rượu, các chất kích thích, đánh bạc và các hành vi tội phạm              khác. Người vi phạm tùy từng trường hợp cụ thể mà có hình thức xử lý tương ứng.

II. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

     Khách hàng đến liên hệ công việc kinh doanh, giải quyết yêu cầu, công việc phải đợi tại phòng khách của Công ty, chỉ được đi lại trong phạm vi cho phép, không được tùy tiện sử dụng các trang thiết bị, vật dụng của công ty mà không được phép trước và phải được sự đồng ý của người có trách nhiệm.

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                    TRẦN THỊ HƯƠNG LIÊN

^